חדר רחצה אורחים

חדר רחצה אורחים כחלק משיפוץ ומתיחת פנים לבית פרטי.