top of page

הדירה הלבנה

תכנון ועיצוב דירת קבלן

דרישת הלקוח: עיצוב על טהרת הלבן. 

דירת הקבלן קיבלה מעטפת אדריכלית לבנה, מינימליסטית ופונקציונלית. בחירת החומרים שילבה גוונים של לבן ועץ כדי לשמור על נראות נקיה אך חמימה. שילוב פרטי נגרות בקווים נקיים מעניקים שטחי אחסון רבים, גלויים ונסתרים.

סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
, עיצוב מקלחת סימפל סטודיו, תכנון ועיצוב פנים, הדירה הלבנה
bottom of page